Редколегія

                                Редакційна колегія збірнику

Прізвище, ім’я, по батькові

Основне місце роботи, посада

Науковий ступінь

Вчене звання

1

Орловська

Юлія Валеріївна

(головний редактор)

ДВНЗ "ПДАБА",

зав. кафедри міжнародної економіки

д.е.н.

проф.

2

Большаков

Володимир Іванович

ДВНЗ "ПДАБА",

ректор

д.т.н.

проф.

3

Божанова

Вікторія Юріївна

ДВНЗ "ПДАБА",

проф. кафедри "Менеджмент, управління проектами і логістика"

д.е.н.

проф.

4

Верхоглядова

Наталія Ігоревна

ДВНЗ "ПДАБА",

проректор, зав. кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства

д.е.н.

проф.

5

Залунін

Володимир Федорович

ДВНЗ "ПДАБА",

проф. кафедри обліку, економіки і управління персоналом підприємства

д.е.н.

проф.

6

Іванов

Сергій Володимирович

ДВНЗ "ПДАБА",

зав. кафедри "Фінанси та маркетинг"

д.е.н.

проф.

7

Поповиченко

Ірина Валеріївна


ДВНЗ "ПДАБА",

проф. кафедри "Менеджмент, управління проектами і логістика"

д.е.н.

проф.

8


Чимшит


Сергій Іванович

ДВНЗ "ПДАБА",

проф. кафедри "Фінанси та маркетинг"

д.е.н.

проф.

9


Чужиков


Віктор Іванович
КНЕУ імені Вадима Гетьмана,

зав.кафедри європейської інтеграції

д.е.н.

проф.

10


Вакульчик

Олена Михайлівна


Академія митної служби,
зав. кафедри обліку та аудиту


д.е.н.

проф.

11

Дубницький

Володимир Іванович

Український державний хіміко-технологічний університет,

проф. кафедри теоретичної та прикладної економіки


д.е.н.

проф.

12

Задоя

Анатолій Олександрович

Дніпропетровський університет
ім. А.Нобеля,

проректор, зав. каф. міжнародної економіки та економічної теорії

д.е.н.

проф.

13


Коломицева

Олена Віталіївна

Черкаський державний технологічний університет,

зав.кафедри економічної кібернетики і маркетингу

д.е.н.

проф.

14
Тараненко

Ірина Всеволодівна

Дніпропетровський університет
ім. А.Нобеля,
завідувач кафедри міжнародного маркетингу
д.е.н.
проф.

15

Стукало

Наталія Вадимівна
Дніпропетровський нац. університет імені Олеся Гончара,

зав. кафедри "Міжнародна економіка і світові фінанси"

д.е.н.

проф.

16


Уманець


Тетяна Василівна

Одеський національний економічний університет,

професор кафедри економіки та управління національним господарством

д.е.н.

проф.

17


Шейнфилде

Майя

Ризький технічний університет,

Інженерно-економічний факультет,

Інститут національної та регіональної економіки, директор

д.е.н.

проф.