Перелік рецензентов по науковим статтям 2011 р.

ПІП

Ступінь,

посада

Місце роботи

Адаманова З.О.

д.е.н., проф

РВНЗ «Кримський інженерно-педагогічний університет

Кафедра економічної теорії і міжнародної економіки

Акмаєв А.І.

д.е.н., проф

Донбаський державний технічний університет

Кафедра економіки та управління

Алєксєєв І.В.

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра фінансів

Альохін А.Б.

д.е.н., проф

ОНПУ

Кафедра інформаційних систем в менеджменті

Андрієнко В.Н.

д.е.н., проф

Донецький національний університет

Кафедра «Інформаційні системи управління»

Андрушків Б.Н.

д.е.н., проф

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Кафедра менеджменту підприємницької діяльності

Астапова Г.В.

д.е.н., проф

Донецький університет економіки та права

Кафедра фінанси

Афанасьєв Є.В.

д.е.н., проф

Криворізький економічний університет ім.В.Гетьмана

Кафедра менеджменту

Бабенко А.Г

д.е.н., проф

Дніпропетровська державна фінансова академія

Кафедри управління персоналом і економіки праці ДДФА

Баранова В.Г.

д.е.н.,доц

Одеський національний економічний університет

Кафедра фінансів

Башнянин Г.І.

д.е.н., проф

Львівська комерційна академія

Бегма В.М.

д.е.н., проф

Рівненський інститут Відкритого міжнародного університету розвитку людини «України»

Кафедра.економіки підприємства

Бланк І.О.

д.е.н., проф

Київський національний торгівельно-економічний університет

Борисенко З.М.

д.е.н., проф

Київський національний університет ім.Т.Шевченка

Бубенко П.Т.

д.е.н., проф

Харківський інститут бізнесу і менеджменту

Вагонова О.Г

д.е.н., проф

Національний гірничий університет

Кафедра обліку і аудиту

Вакульчик О.М.

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Кафедра кафедри обліку і аудиту

Варава Л.Н.

д.е.н., проф

Криворізький технічний університет

Кафедра менеджменту та адміністрування

Васильєва Н.К

д.е.н., проф

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кафедра інформаційних систем і технологій

Васильєва Н.К.

д.е.н., проф

Дніпропетровський державний аграрний університет

Кафедра інформаційних систем та технологій

Васильєва Н.К.

д.е.н., проф

Дніпропетровський державний аграрний університет

Васильєва Т.А

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи НБУ

Кафедра банківської справи

Васильців Т.Г

д.е.н., проф

Національнй інститут стратегічних досліджень

Вахович І.М

д.е.н., проф

Луцький національний технічний університет

Ведерніков М.Д.

д.е.н., проф

Хмельницький національний університет

Кафедра управління персоналом і економіки праці

Верхоглядова Н.І.

д.е.н., проф

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Войнаренко М.П.

д.е.н., проф

Хмельницький національний університет

Проректор з НПР

Воронкова А.Е

д.е.н., проф

Східноукраїнський національний університет ім.Володимира Даля

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічною діяльністю

Гавкалова Н.Л.

д.е.н., проф

Харківський національний економічний університет

Кафедра кафедрою публічного адміністрування та регіональної економіки

Галушко О.С.

д.е.н., проф

НГУ

Кафедра економічного аналізу та фінансів

Голян В.А.

д.е.н., проф.

Луцький національний технічний університет

Кафедра обліку та аудиту

Горєлов Д.О.

д.е.н., проф

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Кафедра економіки підприємства

Горняк О.В.

д.е.н., проф

ОНУ ім.Мєчникова

Кафедра економічної теорії та економічної думки

Горожанкина М.Є.

д.е.н., проф

Донецький національний університет економіки і торгівлі

Кафедра економічної теорії

Грабинський І.М.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Кафедра міжнародних економічних відносин

Гришко Н.В.

д.е.н., проф

Донбаський державний технічний університет

Кафедра обліку та аудиту

Гросул В.А.

д.е.н., проф

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Кафедра економіки підприємства

Губені Ю.Е.

д.е.н., проф

Львівський національний аграрний університет

Гудзь П.В.

д.е.н., проф

Запорізький національний технічний університет

Кафедра менеджменту

Гудзь П.В.

д.е.н., проф

Запорізький національний технічний університет

Кафедра менеджменту

Давидов Г.М

д.е.н., проф

Кіровоградський національний технічний університет

Декан факультету обліку і фінансів

Дайновський Ю.А.

д.е.н., проф

Львівська комерційна академія

Кафедра маркетингу

Данилко В.К.

д.е.н., проф

Житомирський державний технологічний університет

Кафедра кафедри економіки

Дергачова В.В.

д.е.н., проф

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Кафедра менеджменту

Диба М.І.

д.е.н., проф

КНЕУ

Декан кредитно-економічного факультету

Дмитриченко Л.І.

д.е.н., проф

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Дмитрієв І.А.

д.е.н., проф

Харківський національний автомобільно-державний університет

Кафедра економіки підприємства

Доронін А.В.

д.е.н.,доц

Харківський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ

Кафедра менеджменту

Дубницький В.І.

д.е.н., проф

Донецький економіко-гуманітарний інститут

Євсєєва О.О.

д.е.н., проф

Українська державна академія залізничного транспорту

Кафедра обліку і аудиту

Єфрємов А.В.

д.е.н., проф

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва

Журавка Ф.О.

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи НБУ

Кафедраедри бухгалтерського обліку та оудиту

Журлов А.М.

д.е.н., проф

Херсонський державний університет

Кафедра економічної теорії

Загоруйко В.М.

д.е.н., проф

НАУ

Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення

Захарченко В.І.

д.е.н., проф

Вінницький торгівельно-економічний інститут

Захарчук О.В.

д.е.н., проф

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Зянько В.В

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний технічний університет

Кафедра фінанси і кредит

Іванов Ю.Б.

д.е.н., проф

Науково-дослідницький центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Заступник директора з наукової роботи

Іванова В.В.

д.е.н., проф

Полтавський університет економіки і торгівлі

Кафедра економіки підприємства

Івасів І.Б.

д.е.н., проф

КНЕУ ім.Вадима Гетьмана

Ільчук В.П.

д.е.н., проф

Чернігівський національний технологічний університет

Кафедра фінансів

Касич А.О.

д.е.н., проф

Кременчуцький національний університет ім.Михайла Остроградського

Кирич Н.Б.

д.е.н., проф

Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

Клейменов А.М.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана

Коваленко М.А.

д.е.н., проф

Херсонський національний технічний університет

Кафедра фінансів та кредиту

Ковальов А.І.

д.е.н., проф

Одеський національний економічний університет

Ковальов В.М.

д.е.н., проф

Українська інженерно-педагогічна академія

Кафедра економіки підприємств та менеджменту

Ковальська Л.Л.

д.е.н., проф

Луцький національний технічний університет

Ковальчук К.Ф.

д.е.н., проф

Національна металургійна академія України

Коляденко С.В.

д.е.н., проф

Національний аграрний університет

Кафедра економічної кібернетики Вінницького національного аграрного університету

Корінєв В.Л.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Кафедра маркетингу та міжнародної економіки

Костін Ю.Д.

д.е.н., проф

Харківський національний університет радіоелектроніки

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою

Костюк О.М.

д.е.н., проф

ДВНЗ «УАБС НБУ»

Кафедра міжнародної економіки

Кошкарьов А.П.

д.е.н., проф

Макіївський економіко-гуманітарний інститут

Кафедра економіки підприємства

Кощій.О.В.

д.е.н., проф

Луцький національний технічний університет

Крупка М.І.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Кузняк Б.Я.

д.е.н., проф

Полтавський національний технічний університет

Кузьмін О.Є.

д.е.н., проф

НУ «Львівська політехніка»

Директор інституту економіки і менеджменту

Кукурудза І.І.

д.е.н., проф

Черкаський націоналбний університет ім.Богдана

Купалова Г.І.

д.е.н., проф

Київський національний університет Ім.Т.Шевченка

Курило І.О.

д.е.н., проф

Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського

Відділ проблем якості демографічних процесів.

Лазебник Л.Л.

д.е.н., проф

Київський національний університет ім.Тараса Шевченка

Кафедра банківської справи

Леонов С.В.

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи Національного банку України

Кафедра фінансів

Лєонов.С.В

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи НБУ

Завідувач кафедри фінансів

Лисяк Л.В.

д.е.н., проф

Дніпропетровська державна фінансова академія

Кафедра фінансів та дер. управління

Ліпич Л.Г.

д.е.н., проф

Волинський національний університет ім.Лесі Українки

Кафедра економіки і підприємства та інноваційної діяльності

Лісовий А.В.

д.е.н., проф

Національний університет державної податкової служби України

Лісогор Л.С.

д.е.н., проф

Інститут демографії та соціальних досліджень

. М.В. Птухи НАНУ

Відділ економіки праці

Лук`янченко Н.Д.

д.е.н., проф

Донецький національний університет

Зав каф «управління персоналом та економіки праці»

Мазур А.Г.

д.е.н., проф

Вінницький національний аграрний університет

Макаренко А.П.

д.е.н., проф

Запорізька державна інженерна академія

Кафедра облік і аудит

Мармуль Л.О.

д.е.н., проф

Херсонський державний університет

Кафедра економічної теорії

Махмудов Х.З.

д.е.н., проф

Полтавська державна аграрна академія

Мельник Л.Г

д.е.н., проф

Сумський державний університет

Завідувач кафедри економіки та бізнес адміністрування

Мельник Л.Ю.

д.е.н., проф

Дніпропетровський державний аграрний університет

Мельник О.Г.

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Мельниченко С.В.

д.е.н., проф

Київський національний торгівельно-економічний університет

Мешко Н.П.

д.е.н., проф

ДНУ ім.О.Гончара

Кафедра менеджменту та туризму

Мещеряков А.А

д.е.н., проф

Академія митної служби України

Кафедра фінансів

Михайлова Л.І.

д.е.н., проф.

Сумський національний аграрний університет

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та євроінтеграції

Мілашовська О.І.

д.е.н., проф

Мукачівський державний університет

Кафедра готельно-ресторанної справи

Момот В.Є

д.е.н., проф

Дніпропетровський університет Альфреда Нобеля

Кафедра менеджменту

Мороз О.О.

д.е.н., проф

Вінницький національний технічний університет

Мороз О.О.

д.е.н., проф

Вінницький національний технічний університет

Музиченко А.С.

д.е.н., проф

Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини

Кафедра економіки підприємства

Непочатенко О.О.

д.е.н., проф

Уманський національний університет садівництва

Кафедра фінансів і кредиту

Ніколенко С.С.

д.е.н., проф.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет

економіки і торгівлі»

Кафедра економічної теорії та прикладної економіки

Новікова А.М.

д.е.н., проф

Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут

Одягайло Б.Н.

д.е.н., проф

Криворізький національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана

Кафедра міжнародної економіки

Олексюк О.С.

д.е.н., проф

Тернопільський національний економічний університет

Кафедра цивільного права і процесу

Омельченко В.Я

д.е.н., проф

Донецький національний університет

Опря А.Т

д.е.н., проф

Державна аграрна академія

Орлов О.О.

д.е.н., проф

Хмельницький національний університет

Кафедра економіки підприємства і підприємництва

Орловська Ю.В.

д.е.н., проф

Придніпровська академія будівництва і архітектури

Кафедри міжнародної економіки

Осипов В.Н.

д.е.н., проф

Інститут проблем ринку і економіко-екологічних досліджень

Павліха Н.В.

д.е.н., проф

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Кафедра міжнародних економічних відносин

Падерін І.Д.

д.е.н., проф.

Дніпропетровська державна фінансова академія

Кафедра економіки підприємства

Панченко Є.Г.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана

Кафедра міжнародного менеджменту

Паршина Є.А.

д.е.н., проф

НГУ

Кафедра менеджменту організацій

Паршина О.А.

д.е.н., проф

Національний гірничий університет

Кафедра менеджменту виробничої сфери

Паршина О.А.

д.е.н., проф

Український державний хіміко-технологічний університет

Кафедра економіки промисловості та організації виробництва

Петренко В.П.

д.е.н., проф

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Кафедра менеджменту та адміністрування

Петруня Ю.Є

д.е.н., проф

Академія митної служби

Кафедра менеджменту

Писаревський І.М

д.е.н., проф

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра туризму і готельного господарства

Пічугіна Т.С.

д.е.н., проф

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Кафедра менеджменту організації

Плаксієнко В.Я.

д.е.н., проф

Полтавська державна аграрна академія

Кафедра бухгалтерського обліку

Погріщук Б.В.

д.е.н., проф

Тернопільський національний економічний університет

Вінницького інституту економіки

Поручник А.М.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім.Вадима Гетьмана

Кафедра міжнародної економіки

Продіус І.П.

д.е.н., проф

ОНПУ

Кафедра менеджменту

Прокопенко О.В.

д.е.н., проф.

Сумський державний університет

Кафедра економічної теорії

Прушківський В.Г.

д.е.н., проф.

Запорізький національний технічний університет

Кафедра економічної теорії

Редкін О.С.

д.е.н., проф

Одеський інститут фінансів

Кафедра фінансів

Решетило В.П.

д.е.н., проф

Харківська національна академія міського господарства

Кафедра економічної теорії

Рибчук А.В.

д.е.н., проф

Дрогобицький державний педагогічний

університет ім.Івана Франка

Кафедра економіки

Румянцев М.В.

д.е.н., проф

Донецький національний університет

Кафедра математики і математичних методів в економіці

Сазонець І.Л

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний університет О.Гончара

Декан факультетут міжнародної економіки

Сазонець І.Л.

д.е.н., проф

ДНУ ім.О.Гончара

Декан факультету міжнародної економіки

Салига С.Я.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Кафедра фінансів

Сало І.В.

д.е.н., проф

ДВНЗ «УАБС НБУ»

Кафедра банківської справи

Сахно Є.Ю.

д.е.н., проф

Чернігівський державний інститут економіки і управління

Кафедра менеджменту та управління

Свиноус І.В.

д.е.н., проф

Білоцерківський національний аграрний університет

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

Семенов Г.А.

д.е.н., проф

Класичний приватний університет

Кафедри економіки підприємства

Семикіна М.В

д.е.н., проф

Кіровоградський національний технічний університет

Кафедра економіки та організації виробництва

Серєєва Л.Н.

д.е.н., проф

Інститут економіки КПУ

Сігайов А.О.

д.е.н., проф

Київський політехнічний інститут

Сіренко Н.М.

д.е.н., проф

Миколаївський державний аграрний університет

Кафедра фінансів

Скворцов І.Б.

д.е.н., проф

НУ «Львівська політехніка»

Кафедра економіки підприємства та інвестицій

Скоробогатова Т.Н.

д.е.н., проф

Таврійський національний університет ім. В.І.Вернандського

Кафедра менеджменту підприємницької діяльності

Скрипниченко М.І.

д.е.н., проф

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»

Кафедра моделювання та прогнозування економічного розвитку

Соколова Л.В.

д.е.н., проф

Харківський національний університет радіоелектроніки

Сокур Н.І.

д.е.н., проф

Кременчуцький національний університет

ім.М. Остроградського

Кафедра маркетинг

Соловйов І.О.

д.е.н., проф

Херсонський державний аграрний університет

Кафедра менеджменту організацій

Сологуб О.П.

д.е.н., проф

Національний університет харчових технологій

Кафедри маркетингу

Сопко В.В.

д.е.н., проф

КНЕУ ім.Вадима Гетьмана

Сохацька О.М.

д.е.н., проф

Тернопільський національний технічний університет

Старостенко Г.Г.

д.е.н., проф

Національний університет державної податкової служби України

Стеченко Д.М.

д.е.н., проф

Київський політехнічний інститут

Столяров В.Ф.

д.е.н., проф

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту

Столярчук Я.М.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Кафедра міжнародної економіки

Стукало Н.В.

д.е.н., проф

ДНУ ім О.Гончара

Кафедра міжнародних фінансів

Сук Л.К

д.е.н., проф

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Теліженко О.М.

д.е.н., проф

Сумський державний університет

Кафедра управління

Тивончук І.О.

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка»

Тищенко О.М.

д.е.н., проф

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України

Ткаченко А.Н.

д.е.н., проф

Запорізька державна інженерна академія

Топіха І.Н.

д.е.н., проф

Миколаївський державний аграрний університет

Кафедра сільського господарства

Туниця Т.Ю.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Кафедра міжнародного економічного аналізу і фінансів

Тян Р.Б.

д.е.н., проф

Придніпровська державна академія

будівництва і архітектури

Кафедра фінансів

Ульянченко О.В.

д.е.н., проф

Харківський національний аграрний університет ім.В.В.Докучаєва

Флейчук М.І.

д.е.н., проф

Львівська комерційна академія

Кафедра міжнародних економічних відносин

Хамініч С.Ю.

д.е.н., проф

Дніпропетровський національний університет О.Гончара

Кафедра маркетингу

Харківський Д.Ф.

д.е.н., проф

Одеська національна академія харчових технологій

Хобта В.М.

д.е.н., проф

Донецький національний технічний університет

Економіки підприємства

Хоменко М.М.

д.е.н., проф

Кременчузький державний університет ім.М.Остроградського

Кафедра менеджменту

Хоронжий А.Г.

д.е.н., проф.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Кафедра менеджменту

Храмова Ю.Р.

д.е.н., проф

Миколаївський державний аграрний університет

Кафедра фінансів

Циганов С.А.

д.е.н., проф.

Київський національний університет

імені Тараса Шевченко

Інститут міжнародних відносин

Чебанова Н.В

д.е.н., проф

Державна академія залізничного транспорту

Кафедра обліку і аудиту

Череп А.В

д.е.н., проф

Запорізький національний університет

Чернега О.Б.

д.е.н., проф

Донецький національний університет економіки і торгівлі ім.Михайла Туган-Барановського

Кафедра міжнародної економіки

Чорна М.В.

д.е.н., проф

Український державний університет харчування та торгівлі

Чубукова О.Ю.

д.е.н., проф

Київський національний університет технологій та дизайну

Кафедра економічної кібернетики

Чужиков В.І.

д.е.н., проф

Київський національний економічний університет ім.Водима Гетьмана

Шайкан А.В.

д.е.н., проф.

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Директор Криворізького національного університету»

Кафедра обліку і аудиту

Швабій К.

д.е.н., проф

Національний університет ДПС України

Швець І.Б.

д.е.н., проф

Донецький національний технічний університет

Кафедра управління персоналом і економіки праці

Шевченко Л.С.

д.е.н., проф

Національна юридична академія України

ім.Ярослава Мудрого

Кафедра економічної теорії

Шинкарук Л.В.

д.е.н., проф

ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»

Кафедра економічного зростання та структурних змін в економіці

Школьник І.О.

д.е.н., проф

Українська академія банківської справи НБУ

Проректор

Шутов М.І.

д.е.н., проф

ПВНЗ «Європейський університет»

Кафедра економіки менеджменту та маркетингу

Шутов М.М

д.е.н., проф

Донецький національний медичний університет ім.Горького

Юхименко В.В.

д.е.н., проф

Київський національний торгівельний університет

Кафедра міжнародної економіки

Якимчук К.Д.

д.е.н., проф

Вінницький кооперативний інститут

Яловий Г.К

д.е.н., проф

Київський політехнічний інститут

Кафедра фінансів і кредиту

Яловий Г.К.

д.е.н., проф

НТУУ «КПИ»

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Яременко О.Л.

д.е.н., проф

ПВНЗ «Харківський гуманітарний»

Яремко І.Й

д.е.н., проф

Національний університет «Львівська політехніка»

Кафедра обліку та аналізу

Яремчук І.Г.

д.е.н., проф

Маріупольський державний університет

Кафедра міжнародної економіки

Comments